Rules and regulations

Regulamin projektu określa warunki uczestnictwa w projekcie „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”, a ponadto kryteria i procedury rekrutacji uczestników, zasady organizacji poszczególnych działań w ramach Projektu, prawa i obowiązki uczestników Projektu, zasady komunikacji, bezpieczeństwo danych osobowych, zasady wyboru dostawców oraz program promocji. Każdy uczestnik projektu jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem. 

Pobierz regulamin